Polityka prywatności


DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator - administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 • Strona - strona internetowa dostępna pod adresem www.nie-do-pary.pl
 • Użytkownik - każdy podmiot, przeglądający Stronę
 • Konto Użytkownika - konto, zarejestrowane na Stronie przez Użytkownika, poprzez formularz rejestracji
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PAMI Milena Pękala, ul. Listopadowa 123a/9, 92-117 Łódź, e-mail: sklep@nie-do-pary.pl
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pomocą dostępnych na stronie formularzy:
 • formularza rejestracji Konta Użytkownika,
 • formularza zamówienia,
 • formularza kontaktowego.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w: 
 • RODO
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Konto Użytkownika
Użytkownik, chcący zapamiętać swoje dane w bazie danych sklepu oraz chcący mieć dostęp do historii swoich zamówień, musi przekazać swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracji Konta Użytkownika. Dane osobowe uwzględniają: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby założyć Konto Użytkownika.
Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu są wykorzystywane na cele automatyzacji procesu składania zamówień na Stronie (w postaci automatycznie uzupełnianego formularza zamówienia danymi osobowymi z konta Użytkownika).
Adres e-mail, przekazany podczas rejestracji Konta Użytkownika, wykorzystywany jest w celach związanych z utrzymaniem konta użytkownika na Stronie i służy do identyfikacji Użytkownika oraz przesyłania wiadomości systemowych takich jak: potwierdzenie rejestracji konta, link do ustawienia nowego hasła, potwierdzenie usunięcia Konta Użytkownika.
Adres e-mail będzie przetwarzany przez czas funkcjonowania Konta Użytkownika, chyba że Użytkownik zgłosi wniosek o usunięcie Konta Użytkownika, co spowoduje usunięcie adresu e-mail oraz wszystkich pozostałych danych osobowych z bazy danych Użytkowników.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wyrażona podczas rejestracji Konta Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane, przechowywane w bazie użytkowników, kontaktując się na adres sklep@nie-do-pary.pl lub zmieniając ustawienia swojego konta pod linkiem "Twoje dane", dostępnym po zalogowaniu na Konto Użytkownika. 
Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika może zostać zrealizowane poprzez wysłanie prośby o usunięcie Konta Użytkownika na adres sklep@nie-do-pary.pl. Prośba o usunięcie Konta Użytkownika musi zostać przesłana z adresu e-mail tożsamego z adresem e-mail podanym w Koncie Użytkownika.

Zamówienia
Użytkownik, który chce złożyć zamówienie na Stronie, musi wypełnić formularz zamówienia i podać w nim swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby złożyć zamówienie.
Dane, przekazane w formularzu zamówienia, wykorzystywane są w celu obsługi i realizacji zamówienia, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca ze złożenia zamówienia.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania zamówień na Stronie, chyba że Użytkownik zawnioskuje o usunięcie danych, dotyczące danego zamówienia, ze Strony. Usunięcie zamówienia spowoduje przeniesienie danych do archiwum z ograniczonym dostępem, w którym dane będą przechowywane tylko na wypadek kontroli urzędów działających na podstawie innych przepisów prawa (np. przepisów podatkowych).
Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane, przypisane do zamówienia, jak również zażądać ich usunięcia, kontaktując się na adres sklep@nie-do-pary.pl.

Formularz kontaktowy
Użytkownik, który chce przesłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy, musi podać swój adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest doborowolne, ale niezbędne, aby wysłać zapytanie.
Dane, przekazane w formularzu kontaktowym, przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu.

 
PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie.  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system Strony.
Strona korzysta z własnych plików cookies na cele przechowywania informacji o akceptacji stosowania plików cookies na Stronie. Akceptacja wyrażana jest przez Użytkownika poprzez kliknięcie na przycisk "Rozumiem", widoczny przy komunikacie o stosowaniu plików cookies.
Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.
Jeśli Użytkownik nie blokuje w swojej przeglądarce ciasteczek, oznacza to, że wyraża zgodę na:
 • zapisywanie plików cookies na urządzeniu, z którego przegląda Stronę,
 • dostęp do plików cookies i korzystanie z nich przez Stronę.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony.

Cookies podmiotów trzecich
Strona korzysta z narzędzi, dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:
 • Google Analytics - narzędzie, dostarczane przez Google LLC, służące do śledzenia aktywności Użytkowników na Stronie, które Strona wykorzystuje do tworzenia statystyk i analizy w celu optymalizacji Strony i treści, dostępnych na Stronie.
 • narzędzia społecznościowe - wtyczki, udostępnione przez serwisy społecznościowe Facebook, Pinterest, Instagram, które Strona wykorzystuje w celu marketingowym (promowanie Strony).
Wszystkie podmioty, którym powierzone zostaje przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


LOGI SERWERA
Korzystanie ze Strony wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde wysłane zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi przechowywane są na serwerze i zawierają m. in.: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane, zapisane w logach serwera, nie są w żaden sposób skojarzone z konkretnymi podmiotami, korzystającymi ze Strony. Logi serwera są elementem administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 


PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, 
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego .
Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem sklep@nie-do-pary.pl.